מאמרים | גיבורה של ימין משה

למה הכי כדאי לטייל בחגים בירושלים עם ירושלמית?

"בשנים האחרונות ירדו מאות נערים ישראלים אל המחתרת, ולאחר שחיו כאלמונים מתו
כאלמונים... מה היה, אפוא, שצו פנימי אמר לי והורה לי: אברהם מיכאל קירשנבוים מימין
משה שבירושלים הוא החייל האלמוני שלנו? הוא יושם בקבר הזה שהכול יש בו, מסמל ועד
ייעוד, מדגל ועד גאווה..." )"ידיעות מעריב" אדר תש"ח(.
מיום פריצת מלחמת העצמאות היה מצבה של שכונת ימין משה חמור ביותר. כבר ביום ראשון י"ז
בכסלו )30 בנובמבר(, למחרת החלטת עצרת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית
ומדינה ערבית בתוך תחומה, הוכה ניסן קירשנבוים, תושב השכונה ואביו של אברהם, על ידי
ערבים ברחבת שער יפו, ורק בקושי הצליח להימלט, כשהוא חבול ובגדיו קרועים. כעבור יומיים
שדדו ושרפו הערבים 123 חנויות במרכז המסחרי הסמוך לשכונה, וביום רביעי באותו שבוע ערכו
כמה עשרות ערבים התקפה על השכונה עצמה, התקפה שנהדפה בידי קומץ המגנים בשתי יריות
מכוונות )וכמובן, כדרכם, עצרו הבריטים מיד לאחר מכן ארבעה מצעירי השכונה באשמת פגיעה
בערבים...(
אברהם מיכאל קירשנבוים נולד ביום י"ד באלול תרפ"ה )1925 )במשכנות שאננים בירושלים.
לאברהם היו שורשים עמוקים בשכונה: סבתו אלקה לרמן, הייתה מתושביה הותיקים של
משכנות שאננים. בילדותו למד בישיבת "עץ חיים" ובין מוריו היה ר' אריה לוין זצ"ל. משנת
תש"ב )1942 )היה פעיל בחי"ש, ובמסגרתו עבר קורסים שונים )קורס מרגמות, קורס "ברן" ובשנת
1947 קורס מ"כים בכפר עציון(. בסיום קורס המ"כים ביקש אברהם הצבה בשכונת ימין משה
מתוך הבנת חשיבותה האסטרטגית של השכונה )המחברת בין הרובע היהודי- תלפיות שבדרום-
ורחביה שבמערב(, ומאז החל לפעול לאימון צעירי השכונה בשימוש בנשק ולמיגון וביצור השכונה,
ואף שיכן בביתו "סליק" של ההגנה )כמובן, ללא ידיעת בני משפחתו(.
ביום שלישי ל' בשבט )48/2/10 )החלה ההתקפה הגדולה על ימין משה. בוקרו של היום לא היה
שונה מהימים שלפניו- שקט יחסי המלווה בצליפות הרגילות. סמוך לשעה 00:10 בבוקר התגברו
הצליפות, ובשעה 00:11 כבר היה ברור שהפעם המצב חמור מהרגיל. משער יפו ועד אבו-תור
הופעלו נגד השכונה מאות כלי נשק מסוגים שונים, ובנוסף לכך נורתה אש כבדה ממלון המלך דוד,
מבניין לשכת העיתונות המרכזית )כיום "קפה ג'ו"(, מן הרכבת וממקלעי שבעה משוריינים
בריטיים שנסעו על דרך חברון. סמוך לשעה 00:12 בצהריים החל כוח של כמאתיים ערבים לנוע
משער יפו לעבר השכונה, אך הוא נבלם באש של כיתה מתושבי השכונה בפיקודו של אליהו יפה.
כוח ערבי נוסף, התקדם מכיוון בית עבדאללה )כיום- בית הקונפדרציה( שמצפון לשכונה, ונבלם
גם הוא תוך גילויי גבורה של מגני השכונה )אחד מהם- דוד עוזיאל, הרים רימון יד שזרקו
התוקפים וזרקו בחזרה מעל ראשיהם(. בשעה שלוש אחה"צ הבחין אברהם קירשנבוים, שהסתתר
עם מקלע "ברן" באחד מגגות הבתים הצפוניים של השכונה, בכמה עשרות ערבים המתקדמים
בהיחבא לעבר הפינה הצפונית-מערבית של השכונה, בנצלם את העובדה שתשומת לבם של
המגנים נתונה לכוחות שהגיעו משער יפו ומבית עבדאללה, ותוך דקות יוכלו לפרוץ לבתי השכונה 
שבהם הסתתרו התושבים. בידי התוקפים היו חומרי נפץ וחביות של בנזין, שבאמצעותם
תכננו לפוצץ ולהעלות באש את בתי השכונה. אברהם חיכה עד שהערבים יתקרבו לגדר
השכונה, וכשהגיעו ממש אליה פתח בצרורות קצרים ומדוייקים ממקלע ה"ברן" ופגע
בחומרי הבערה שבידיהם, מה שגרם לפגיעה ברבים מן התוקפים וביניהם עווד כליל אל-
קווסמה מפקד הכוח הערבי. ההתקפה על ימין משה נבלמה לחלוטין.
בשלב זה הבחינו הבריטים היושבים במלון המלך דוד במקום מחבואו של אברהם, ופתחו
באש לכיוונו. אברהם נפצע באגן הירכיים, אך רק לאחר שראה את אחרוני התוקפים נסוגים פינה
את עצמו למטה ההגנה בשכונה, שם נחבש וחיכה לאמבולנס. בשעה 00:16 פקדו הבריטים על
הפסקת אש לשם חילוץ הנפגעים. בהזדמנות זו נכנס האמבולנס של "מגן דוד אדום" בחיפוי
משוריין בריטי עד לגדר האבן שעל יד טחנת הרוח, שם המתין אברהם שכוב על אלונקה. תוך כדי
הרמתו בידי בנימין אחיו והחובש לכיוון האמבולנס ירו הבריטים ופגעו פעם נוספת באברהם,
הפעם חדר הקליע לבטנו ופגע באיבריו הפנימיים. בשארית כוחותיו לחש לאחיו :"עכשיו נפלתי".
יומיים שכב אברהם בבית החולים "הדסה", וכעבור יומיים, ביום חמישי ב' באדר תש"ח, מת
מפצעיו כשאמו ניצבת למראשותיו.
רבים מבחורי ישראל נפלו על הגנת הארץ והעם במסגרת שירותם במחתרות השונות, אולם אדם
אחד ששלוש המחתרות יפרסמו מודעות אבל על מותו- זו תופעה יחידה ומיוחדת. ביום ראשון ה'
באדר הגיעו רבים מתושבי ירושלים לחלוק כבוד אחרון לגיבורה של ימין משה. בין המספידים
היה הצדיק הירושלמי ר' אריה לוין זצ"ל, רבו של אברהם מיכאל בישיבת "עץ חיים". אחריו
הספיד אחד ממפקדיו של אברהם ב"הגנה". אחרי הספד זה, הופיע לפתע אדם לא מוכר שמגבעת
מסתירה את עיניו ופתח ואמר: "הארגון הצבאי הלאומי מרכין את ראשו לזכר החייל 'תמיר'..."
משפחתו המופתעת לא ידעה כלל על חברותו של אברהם באצ"ל. בבוקר צאתם ללוויה ראו בני
המשפחה זו ליד זו שלוש מודעות אבל: של ההגנה והאצ"ל- שבהן היה אברהם חבר, ושל הלח"י-
שבאחת מפעולותיו בירושלים ביקש וקיבל סיוע מאברהם.
ההספדים על אברהם היו אמנם ביום ראשון, אבל קבורתו הייתה רק למחרת, מכיוון שהבריטים
אפשרו קבורה בהר הזיתים רק בימים שני וחמישי, וגם זה ללא השתתפותו של איש, אפילו לא של
בני המשפחה. כמובן, בעקבות זאת לא ידעו בני משפחתו של אברהם את מיקומו המדויק של
קברו )ובנוסף לכך, עם סיום מלחמת העצמאות נשאר הר הזיתים בשטחה של ממלכת עבר הירדן(.
בכ"ח באייר תשכ"ז, יום שחרור ירושלים, נפטרה לבית עולמה מרים, אמו של אברהם. לפני
קבורתה, פנה הקברן אל ניסן ,בעלה, אביו של אברהם, ואמר שהוא הולך לחפש את קברו של
אברהם, שהיה מאחרוני הנקברים בהר הזיתים. הקברן חיפש ומצא, וכעבור זמן הקים אגף
ההנצחה במשרד הביטחון מצבה על קברו, שעליה חרות: "אברהם מיכאל קירשנבוים הי"ד נפל
על הגנת ירושלים".
בלכתנו היום בשכונת משכנות שאננים נוכל להבחין )לצערנו מאז שהוקמה הגדר רק בקושי(, אל
מול אחת הדלתות הצפוניות של השכונה, בספסל אבן שעליו כתובת לזכרו של אברהם מיכאל
קירשנבוים. הספסל, שהוקם ביום השנה הכ"ה לנפילתו, ממוקם בפתח הבית שבו נולד וגדל 
אברהם. בטקס הסרת הלוט השתתפו ראש העיר טדי קולק, מנחם בגין )בעבר מפקד
האצ"ל(, קרובי משפחה ורבים מתושביה הותיקים של ימין משה שהכירו והוקירו את
אברהם ואת פעלו.

רוצים לצאת לסיור או יום גיבוש בירושלים?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואנחנו נחזור אליכם עם הצעה שווה.
מאשר/ת קבלת הצעות מחיר בדוא"ל
1232
אירועים
80
סיורים
25
שנות נסיון
21
אנשי צוות
5000
לקוחות
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
אחזור אליכם בקרוב.
המקומות הכי יפים
אנו מזמינים אתכם לסיור שיחמם לכם את הלב וישאיר לכם טעם מיוחד שלא עובר לעולם בירושלים המדהימה
מדריכים מקצועיים
אנחנו חיים ונושמים את ירושלים, ועושים זאת במקצועיות, יצירתיות ועם הרבה אהבה.
25 שנות נסיון
אנחנו נבנה עבורכם טיול גיבוש, סיור משפחתי בניחוח ירושלמי ועם מקצועיות וניסיון של למעלה מעשרים שנות פעילות.
מרכז מבקרים
ראשית ירושלים - המרכז לסיורים ולימודי ירושלים מציעים לכם טיולים וסיורים בירושלים וסביבותיה.
חוויה בלתי נשכחת
אנחנו נבנה עבורכם טיול גיבוש, סיור משפחתי בניחוח ירושלמי ועם מקצועיות וניסיון של למעלה מעשרים שנות פעילות.